• Energieffektivitet i vannbårne energianlegg: Akkumuleringstankens påvirkning på systemtemperatur 

   Enget, Eivind; Kluftødegård, Mats; Smehaug, Helene (Bachelor thesis, 2018-05-22)
   Oppgaven omhandler varmesiden til et vannbårent energianlegg på et referansebygg, hvor anlegget siden overtagelse ikke har fungert optimalt. Problemstillingen til oppgaven er todelt. Den tar i førse omgang for seg faktorer ...
  • POD-interpolation based analysis of indoor airflows 

   Kluftødegård, Mats (MAEN;2020, Master thesis, 2020)
   This work reports a proper orthogonal decomposition (POD)-interpolation based prediction of indoor airflows related to displacement ventilation. Steady-state computational fluid dynamics (CFD) solution snapshots with ...
  • POD-interpolation based prediction of indoor airflows 

   Kluftødegård, Mats; Chaudhuri, Arnab (SINTEF proceedings;No 5, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This work reports a proper orthogonal decomposition (POD)-interpolation based prediction of indoor airows related to displacement ventilation. Steadystate computational uid dynamics (CFD) solution snapshots with varying ...