• Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (AFI Rapport 2011:1, Research report, 2011)
   Hvordan kan man på en enkel måte utvikle ansattes mestring i arbeidet? Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra prosjektet Refleksjon, handling og mestring, som er et FoU-prosjekt gjennomført av forskere fra ...
  • Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (AFI Rapport 2011:1, Research report, 2011)
   Hvordan kan man på en enkel måte utvikle ansattes mestring i arbeidet? Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra prosjektet Refleksjon, handling og mestring, som er et FoU-prosjekt gjennomført av forskere fra ...
  • Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret - Tidlig fase av iverksettelse av NAV-reformen 

   Klemsdal, Lars (AFI Notat 2008:15, Report, 2008)
   Notatet handler om iverksettelsesprosessene av NAV-reformen ute på de lokale kontorene. Det undersøker betydningen av valg av inteGrimsmo, Asbjørnjonsmodell for selve integreringsprosessen. I tillegg undersøkes betydningen ...
  • Læringssamtalen fra ord til handling 

   Klemsdal, Lars; Brethvad, Toril (AFI Notat 2009: 10, Research report, 2009)
   Rapporten beskriver hvordan ”læringssamtalen”, har utviklet seg fra et ord og en idé til en del av undervisningspraksisen ved fire skoler og to barnehager gjennom et felles utviklingsprosjekt, finansiert av Utdanningsdirektoratet ...
  • Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Klemsdal, Lars (Public Administration;93(2), Journal article; Peer reviewed, 2015-01-21)
   In this article, we explore how public front-line service organizations respond to contradictory demands for institutional reform and the types of hybridization this entails. Our research context is a major administrative ...
  • Mestring i arbeidet 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (AFI FoU-resultat 2011, Report, 2011)
   Hva er mestring. Hvordan skape økt mestring på arbeidsplassen. Hva er en mestringsgruppe. Hvordan Steen, Arild Henrikte en mestringsgruppe. Hvordan forløper et mestringsmøte. Sammenhengen mellom mestring og helse. Individuell ...
  • Mestring i arbeidet 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (AFI FoU-resultat 2011, Research report, 2011)
   Hva er mestring. Hvordan skape økt mestring på arbeidsplassen. Hva er en mestringsgruppe. Hvordan Steen, Arild Henrikte en mestringsgruppe. Hvordan forløper et mestringsmøte. Sammenhengen mellom mestring og helse. Individuell ...
  • Munnkurv og varsling 

   Hetle, Aslaug; Deichman-Sørensen, Trine; Enehaug, Heidi; Jakhelln, Henning; Klemsdal, Lars; Røed-Larsen, Sverre; Sørensen, Bjørg Aase; Aas, I.H. Monrad (AFI Rapport 2005:2, Research report, 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i denne studien sett nærmere på sykepleiernes muligheter og begrensninger for å ytre seg både internt og eksternt om kritikkverdige forhold ved arbeidssituasjonen, og hvorvidt den ansatte ...
  • Resisting or facilitating change? How street-level managers’ situational work contributes to the implementation of public reforms 

   Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric Martin Alexander (Journal of public administration research and theory;Volume 32, Issue 4, October 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-01-27)
   Managers of street-level organizations play an important role in the successful implementation of public reforms. A prevailing view within the public administration literature is that this work involves the adaptation ...
  • The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities 

   Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina; Finne, Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The Scandinavian industrial democracy experiments (IDEs) contained elements of organization theories, based particularly on sociotechnical systems theory (STS). In this paper, we provide an introduction to some main points ...