• Kronisk insomni blant kvinner og menn med atrieflimmer 

      Kjetland, Monica Bukkøy (Master thesis, 2014)
      Formål: Insomni (søvnløshet) er et stort helseproblem. Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom atrieflimmer og insomni, en sammenheng som i liten grad har vært undersøkt tidligere. I oppgaven forventes det at personer ...