• Praksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningen 

   Furuseth, May-Tove; Kvissel, Anne Katrine; Berg, Vivian; Kjøbli, Eli; Volden, Vivi; Solli, Ann Iren; Granerud, Beathe Kiland; Lie-Jensen, Anette Christensen; Nygård, Irene; Alm, Bente; Ersvær, Elisabeth; Sjøholt, Gry (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Siden 2005 har omfang og innhold i bioingeniørutdanningen vært definert av en nasjonal rammeplan for å sikre likeverdig sluttkompetanse for alle kandidater. Fra 2019 ble en ny forskrift om nasjonale retningslinjer ...
  • Praksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningen 

   Furuseth, May-Tove; Kvissel, Anne Katrine; Berg, Vivian; Kjøbli, Eli; Volden, Vivi; Solli, Ann Iren; Granerud, Beathe Kiland; Lie-Jensen, Anette Christensen; Nygård, Irene; Alm, Bente; Ersvær, Elisabeth; Sjøholt, Gry (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Siden 2005 har omfang og innhold i bioingeniørutdanningen vært definert av en nasjonal rammeplan for å sikre likeverdig sluttkompetanse for alle kandidater. Fra 2019 ble en ny forskrift om nasjonale retningslinjer fastsatt. ...