• Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen? 

      Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West (Universitetsforlaget;Årgang 61, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-08-24)
      I Norge, som i mange andre land, får kvinner gjennomgående vesentlig lavere pensjon enn menn. Det norske pensjonssystemet har flere elementer som bidrar til å redusere dette kjønnsgapet, som omsorgsopptjening blant ...