• Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? 

      Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik; Pedersen, Axel West (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 24, nr. 3, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-16)
      Det finnes mye forskning om «kjønnsgapet» i politiske holdninger som innebærer at kvinner slutter sterkere opp om en generøs og omfordelende velferdsstat enn menn. Derimot er det lite kunnskap om et eventuelt kjønnsgap i ...