• Skapende sorgarbeid: Med fragmentet som metode 

      Kirkeng, Julie (MEST;2019, Master thesis, 2019)
      Hva er et fragment, og hva kan et fragment gjøre? I dette masterprosjektet undersøkes ’fragmentet’ som en metode i forbindelse med sorg. På bakgrunn av egne skriveerfaringer der skrivingen ofte har endt i ikke annet enn ...