• Beteendeändring relaterat till matsvinnsreduktion 

      Karlsson, Irmeli (MALKS;2019, Master thesis, 2019)
      Matsvinn framstår som ett komplext och problematiskt tema i hela livsmedelskedjan. FN, regeringen och organisationer har utarbetat mål och projekt relaterat till reduktion av matsvinn. I sin helhet antyder det att individer ...