• Samfunnsrelevant og meningsfull opplæring i faget prosjekt til fordypning 

      Kalleberg, Stine Bøe; Kristiansen, Aina (Master thesis, 2010)
      Dette masterprosjektet startet på bakgrunn av at vi ønsket å forbedre nåværende praksis i faget prosjekt til fordypning Vg2 frisør. Avdelingen og elevene på skolen hvor prosjektet skulle gjennomføres, ønsket endring av ...