• En digital barndom. 

   Kaare, Birgit Hertzberg; Heim, Jan; Brandtzæg, Petter Bae; Endestad, Tor (NOVA Rapport 1/04, Rapport, 2004)
   Denne rapporten er et resultat av prosjektet "En digital barndom" (2002-2004) som er finansiert av Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd. Rapporten beskriver funn fra en større spørreundersøkelse om hvordan norske ...
  • En digital barndom. 

   Kaare, Birgit Hertzberg; Heim, Jan; Brandtzæg, Petter Bae; Endestad, Tor (NOVA Rapport 1/04, Rapport, 2004)
   Denne rapporten er et resultat av prosjektet "En digital barndom" (2002-2004) som er finansiert av Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd. Rapporten beskriver funn fra en større spørreundersøkelse om hvordan norske ...
  • Ungdom som lever med PC 

   Kaare, Birgit Hertzberg (NOVA Rapport 2/04, Rapport, 2004)
   Hvilken betydning har den digitale teknologiske utviklingen for barn og unges oppvekst? Dette er temaet for rapporten "Ungdom som lever med PC", som gir en bred presentasjon av et ungdomsmiljø hvor bruk av PC står helt ...
  • Ungdom som lever med PC 

   Kaare, Birgit Hertzberg (NOVA Rapport 2/04, Rapport, 2004)
   Hvilken betydning har den digitale teknologiske utviklingen for barn og unges oppvekst? Dette er temaet for rapporten "Ungdom som lever med PC", som gir en bred presentasjon av et ungdomsmiljø hvor bruk av PC står helt ...