• Ernæringskunnskap hos fedmeopererte 

      Julie, Conradi (MAEH;2016, Master thesis, 2016)
      Bakgrunn og problemstilling: Økningen av fedmeoperasjoner (FO), i kombinasjon med økt tilgang til ernæringsinformasjonskilder i samfunnet, kan utgjøre en helserisiko for enkelte av de opererte på sikt. Dette gjelder ...