• Vietnamesiske lesekarrierer 

      Jorem, Gøril Tvedten (Master thesis, 2008)
      Denne masteroppgaven omhandler vietnamesiske innvandreres litteraturinteresse, og da spesielt hvordan deres litteraturinteresse har utviklet seg i et livsløpsperspektiv. Forskningsspørsmålet mitt lyder: hvilke lesekarrierer ...