• Changing Pedagogical Practices: Are Development Projects the right Course to take? 

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Work Based Learning e-journal;3(2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The project entitled Good Pedagogical Practices at Oslo University College was a pedagogical development project conducted by the Centre for Centre for Educational Research and Development and the Department of Nursing. ...
  • Enhancing academic literacy among academic staff and students: seminars and workshops 

   Jonsmoen, Kari Mari (Peer reviewed; Chapter, 2013)
   This paper presents studies conducted on Norwegian students’ and lecturers’ academic literacy. The studies reveal that students are struggling to meet the requirements for academic writing and that they benefit to a small ...
  • «HODET BLIR TUNGT – OG TOMT»– om det å skrive seg til profesjonsutøvelse 

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (Journal article, 2012)
   Evalueringen av Kvalitetsreformen viser at dagens studenter skriver mer og får flere tilbakemeldinger på sine arbeider enn tidligere (Aamodt mfl. 2006). Likevel etterspør -studentene mer veiledning (Greek & Jonsmoen 2010). ...
  • Ikke en dag uten en linje – Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning 

   Jonsmoen, Kari Mari (Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning;9 (1), Journal article; Peer reviewed, 2008-06-17)
   Nulla dies sina linea – Writing in higher education, the experiences of students with Norwegian as a second language This article focuses on the effect of an increasing demand for written assignments on the language ...
  • Lecturers' text competencies and guidance towards academic literacy 

   Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (Peer reviewed; Journal article, 2016-05-24)
   Embedding academic literacy into the curriculum and regular subject teaching has received little attention in Norwegian higher education (HE). The present article, drawing on the findings ...
  • På stø kurs inn i akademia? 

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (NOA - Norsk som andrespråk;Årgang 33 1/ 2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Studieforberedende program i videregående skole skal forberede elevene til videre studier. Elever med norsk som andrespråk som har fullført videregående skole og fått studiekompetanse, skal dermed ha oppnådd akademisk ...
  • Samtaler som stimulerer til språkutvikling En studie av språkmakkertilbudet ved OsloMet – storbyuniversitetet 

   Jonsmoen, Kari Mari (UNIPED;Årgang 44, nr. 1-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-29)
   I 2018–2020 prøvde OsloMet – storbyuniversitetet ut et språkmakkertilbud for studenter med et annet førstespråk enn norsk. Tilbudet har som mål å fremme andrespråkstudentenes ferdigheter i norsk og dermed stimulere til økt ...
  • Skrivekår i profesjonsutdanning 

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (UNIPED;35 (4), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Studier ved Høgskolen i Oslo (HiO) 2010/2011 viser at studenter i liten grad har utbytte av den ordinære skriveveiledningen de mottar. Veiledningen bidrar verken til økt skrivekompetanse eller økt faglig forståelse. ...
  • Transnational academic mobility in universities: the impact on a departmental and an interpersonal level 

   Greek, Marit; Jonsmoen, Kari Mari (Higher Education;volume 81, issue 3, Peer reviewed; Journal article, 2020-06-03)
   This article deals with internationalization in the field of higher education, focusing on the impact of transnational academic mobility on the university communities. Drawing on the results of a qualitative research study ...