• Barnet i meldingsteksten 

   Skorpen, Berit; Johansen, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Artikkelen er en tekstanalyse av bekymringsmeldinger fra barnehagene til barnevernet. Når personalet uroer seg for bestemte barn som tilbringer hverdagen sin i barnehagen, har de et ansvar for å melde fra til barneverntjenesten. ...
  • Evaluating and optimizing the search process for systematic reviews 

   Mathisen, Mariann (Skriftserien;Nr 8, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2021)
   Introduction: Systematic reviews aim to find and synthesize all relevant research as a basis for evidence based practice. The methods used in systematic reviewing, however, are extremely time and resource demanding. More ...
  • Hvordan blir barnevernets oppdrag framstilt i kommunikasjonsstrategiene? 

   Frey, Elsebeth; Johansen, Marit (Fontene forskning;7(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Vi undersøker hvordan barnevernets to siste kommunikasjonsstrategier framstiller barnevernets oppdrag. Både Et åpent barnevern og Barnevernet – en hjelper vil bedre barnevernets omdømme og høyne dets legitimitet. Vi ...