• The Nature as an Inspiration to Encourage Users to Extend the Life of Packaging 

   Johansen, Linn Victoria; Berg, Arild (Chapter; Peer reviewed; Chapter, 2016)
   Biomimicry depends on three key principles: nature as a model, nature as a goal and nature as a mentor. By studying nature, there may be several answers to challenges that have already been solved by nature. A growing ...
  • Tilrettelegging for nettverksbygging og aktiviteter for pensjonister 

   Johansen, Linn Victoria (MAPD;2017, Master thesis, 2017)
   Utgangspunktet for prosjektet var tjeneste- og interaksjonsdesign. Valget falt ned på å utarbeide en løsning basert på digitale flater. Bakgrunnen for oppgaven var å få de eldre til å bo så lenge som mulig i sitt eget ...