• Lerøy Seafood Group ASA - Verdivurdering 

      Johansen, Kaspar Tufte (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven har som hensikt å estimere verdien per aksje i Lerøy Seafood Group ASA per 30.12.16. For å oppnå dette tas det i bruk fundamental- og komparativ verdsettelsesteknikk som baseres på offentlig tilgjengelig ...