• Reduksjon av upassende vokalisering 

      Jarness, Mats (MALKS;2018, Master thesis, 2018)
      Sammendrag artikkel 1: Oversiktsstudie over atferdsanalytiske tiltak som har vist å kunne redusere upassende vokalisering Upassende vokalisering er en atferd som kan betegnes som problematisk, og noen former for en slik ...