• Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet: Et forskningskart 

      Langøien, Lars Jørun; Hestevik, Christine Hillestad; Jardim, Patricia Sofia Jacobsen; Nguyen, Hong Lien (Book; Research report, 2021-06-16)
      Hovedbudskap: Brukermedvirkning er nødvendig for å sikre gode tjenester til personer med psykisk helse- og rusutfordringer. Formålet med dette forskningskartet var å kartlegge hva som finnes av forskning om effekter av ...