• Sykehusoppgjøret 

   Jøran Toresen (NIBR-notat 2001:115, Notat, 2001)
   Last ned gratis Fylkene vil ikke være i stand til å 'drive de resterende oppgavene på en tilfredsstillende måte' etter sykehusoppgjøret. Til sammen må fylkenes frie inntekter økes med mellom 1270 og 1750 millioner kroner ...
  • Utgiftsbehovet i barnevernet 

   Jøran Toresen (NIBR-notat 2005:102, Notat, 2005)
   Det er spesielle demografiske og sosioøkonomiske egenskaper ved barn og ungdom og deres foreldre som forklarer den høye klienthyppigheten i Oslo sett i forhold til resten av landet.
  • Øremerkede tilskudd til pleie og omsorg 

   Jøran Toresen (NIBR-notat 2001:113, Notat, 2001)
   Last ned gratis Generelt var det små lekkasjer fra øremerkede tilskudd til pleie og omsorg i 1997, men i de aller rikeste kommunene var det forholdsvis betydelig lekkasje. Etter innføring av aktivitetskravet i 1998, er ...