• Tidlig mobilisering av intensivpasient med sengesykkel 

      Iversen, Marit Frigård (Master thesis, 2018)
      Sammendrag Hensikt: Hensikten med denne masteroppgaven er å utarbeide et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre for bruk av sengesykkel til mobilisering av intensivpasienter. Den er bygget på forskningskunnskap, ...