• Læreres bruk av tilpasset opplæring i musikkundervisningen 

      Isene, Jenny Kristine Lille (Master thesis, 2020)
      Dette er en masteroppgave i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i musikk og musikkdidaktikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Formålet med forskningen er å se nærmere på hvordan lærere tilpasser opplæringen i ...