• Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1 

   Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie; Flatø, Martin; Fretheim, Atle; Gawad, Mohamed; Gele, Abdi Ali; Godøy, Anna Aasen; Grøtting, Maja Weemes; Hernæs, Kjersti Helene; Hussaini, Lema; Kristoffersen, Anja Bråthen; Labberton, Angela Susan; Lindman, Anja Elsrud Schou; Mohammed, Naeema Saeed Sheekh; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Qureshi, Samera Azeem; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Tsige, Selam Andegiorgis; Vinjerui, Kristin Hestmann (Research report, 2021-07-05)
   Pandemien har vært preget av stadige endringer i smittetrykk, kunnskapsnivå og tiltaksbyrde. Dette kapittelet forsøker å peke på noen overordnede læringspunkter fra analysene som er presentert senere i rapporten. Punktene ...
  • The Evaluation of a Social Media Campaign to Increase COVID-19 Testing in Migrant Groups: Cluster Randomized Trial 

   Elgersma, Ingeborg Hess; Fretheim, Atle; Indseth, Thor; Munch, Anita Thorolvsen; Johannessen, Live Bøe; Hansen, Christine Engh (Journal of Medical Internet Research;Vol 24, No 3 (2022): March, Peer reviewed; Journal article, 2022-03-24)
   Background: A low test positivity rate is key to keeping the COVID-19 pandemic under control. Throughout the pandemic, several migrant groups in Norway have seen higher rates of confirmed COVID-19 and related hospitalizations, ...
  • Koronapandemien og innvandrerbefolkningene, vurderinger og erfaringer 

   Indseth, Thor; Fretheim, Atle; Ezzati, Rojan Tordhol; Gele, Abdi (Research report, 2021)