• "Helgerud er en oase!" 

   Ianke, Pia; Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 13/06, Rapport, 2006)
   Helgerud ressurssenter for fosterhjem, nå Fosterhjemstjenesten i Akershus, ble etablert som et eget tiltak for veiledning av ordinære fosterhjem i Akershus i august 2002. Det er et av de statlig drevede tilbudene for ...
  • "Helgerud er en oase!" 

   Ianke, Pia; Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 13/06, Rapport, 2006)
   Helgerud ressurssenter for fosterhjem, nå Fosterhjemstjenesten i Akershus, ble etablert som et eget tiltak for veiledning av ordinære fosterhjem i Akershus i august 2002. Det er et av de statlig drevede tilbudene for ...
  • Å leve med epilepsi 

   Ianke, Pia; Eriksen, John (NOVA Rapport 11/06, Rapport, 2006)
   In this report, the life situation of people with epilepsy is described, as is the role of different local social services for this group of users. The description is based on two data sources. Questionnaires were mailed ...
  • Å leve med epilepsi 

   Ianke, Pia; Eriksen, John (NOVA Rapport 11/06, Rapport, 2006)
   Denne rapporten beskriver hvordan det er å leve med epilepsi, og hvilken rolle det lokale hjelpeapparatet spiller. Beskrivelsen bygger på to datakilder - en spørreskjemaundersøkelse av medlemmer av Norsk Epilepsiforbund ...