• Design av utkragede balkonger i bæresystem av hulldekker 

      Iversen, Erlend K. W.; Fitje, Sverre; Hunstad, Theodor (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven tar for seg utkragede balkonger i et prefabrikkert bæresystem av hulldekker. Oppgaven undersøker hvilke løsninger som eksisterer og hvorvidt det finnes et attraktivt alternativ til balkonger med skråstag. I ...