• Strategi i offentlig sektor - Ledestjerne eller nederst i en skuff? 

      Holdal, John A.; Hovengen, Simen (Master thesis, 2018)
      Denne oppgaven undersøker hvordan utvalgte deler av strategiprosessen kan ha sammenheng med strategiens virkning. Strategisk styring er utbredt, og det benyttes omfattende ressurser i dette arbeidet. Det er derfor ønskelig ...