• "Barnehagen er ingen søndagsskole ..." Religion i barnehager med forskjellige livssynsvedtekter 

   Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (Prismet;Vol 72 Nr 2 (2021): Sammen?, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-22)
   Hvordan forstår et utvalg styrere og pedagogiske ledere de delene av fagområdet etikk, religion og filosofi (ERF) som handler om religion og religiøs tradisjonsformidling i barnehagen? Og hvordan arbeider de med dem i ...
  • Barnehagens formålsparagraf – hvordan skal den forstås? 

   Hovdelien, Olav (Prismet;63(2-3), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   As of August 1st 2010 the new objects clause of the Norwegian kindergarten entered into force. This objects clause stated that the kindergarten is based on the fundamental values of Christian and humanistic heritage and ...
  • "Det er ingen av mine lærere som forkynner..." : grunnskolerektorers forståelse av egen rolle og eget handlingsrom i forbindelse med religions- og livssynsundervisningen 

   Hovdelien, Olav (Prismet;61 (3), Journal article; Peer reviewed, 2010-09)
   This article is based on an empirical study focusing on how the headmasters in Norway understand their role of being put in charge of the compulsory education, and their freedom of action in connection with religious ...
  • Education and Common Values in a Multicultural Society – The Norwegian Case 

   Hovdelien, Olav (Journal of Intercultural Studies;36(3), Journal article; Peer reviewed, 2015-05-11)
   In most Western countries, a compulsory education system plays a key role in societal integration. This article discusses how the Norwegian model of education, its values base and religious education, contribute to integration ...
  • En sekularistisk skole i et multikulturelt samfunn 

   Hovdelien, Olav (Chapter; Peer reviewed, 2012)
  • Forskning på religion og livssyn i barnehagen - oversikt og tendenser 1996-2018 

   Hovdelien, Olav (Prismet;Årgang 69, hefte 4, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Barnehagen som samfunnsinstitusjon har gradvis fått større betydning, ikke minst som følge av den store utbygningen som fulgte i kjølvannet av barnehageforliket i 2003. Barnehageplass er i dag å anse som et allment ...
  • Fritaksproblematikken som forsvant : norske grunnskolerektorer og skolens fritaksbestemmelser 

   Hovdelien, Olav (Prismet;60, (3), Journal article; Peer reviewed, 2009)
   How are the exemption provisions due to personal belief managed in Norwegian schools today? How many parents and students claim exemptions from parts of the teaching? This article presents some results from an empirical ...
  • Gudstjenester i skoletiden - rektorenes dilemma 

   Hovdelien, Olav; Neegaard, Gunnar (Norsk pedagogisk tidsskrift;98(04), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   De fleste grunnskolene i Norge viderefører praksisen med å delta på gudstjenester i skoletiden en av dagene før juleferien eller ved slutten av skoleåret. Denne praksisen er i økende grad blitt problematisert i de siste ...
  • '...ikke en arena for forkynnelse' Et sekulariseringsperspektiv på skolehistorien 

   Hovdelien, Olav (Chapter; Peer reviewed, 2013-04-23)
   Når det i Stortingsmelding nr. 32 (2000–2001) slås fast at «KRL er et ordinært skolefag» og ikke en arena for forkynnelse eller trospåvirkning, er vi i løpet av få generasjoner kommet ganske langt fra normalplanenes ...
  • '...in favour of secularism, correctly understood.' 

   Hovdelien, Olav (Australian e-Journal of Theology;21(3), Journal article; Peer reviewed, 2014-12)
   The question of religion in the public sphere is an important issue in many Western countries today that is characterised by disintegration of Christian hegemony (secularization), and by the emergence of religious diversity. ...
  • Ingen spøk. En studie av religion og humor 

   Botvar, Pål Ketil; Gresaker, Ann Kristin; Hovdelien, Olav (Book; Peer reviewed, 2019-06-20)
   Hva mener nordmenn om religionshumor? Hvilke vurderinger gjør komikere i forbindelse med humor om religion? På hvilken måte fremstilles religionshumor i dagens mediehverdag? Hvordan forholder ulike religiøse miljøer seg ...
  • Kristne barnehager 

   Sødal, Helje Kringlebotn; Hovdelien, Olav (Prismet;Årg 71 Nr 2 (2020): Religion i barnehage og skole: To do, or how not to do, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-02)
   Artikkelen gir ny kunnskap om kristne barnehager1 som utgjør omkring 4,5 % av norske barnehager. Vi redegjør for lovgrunnlaget og undersøker blant annet ulike livssynsvedtekter og hvordan et utvalg ansatte forstår mandatet ...
  • The limitations of multiculturalism in Norwegian early childhood education 

   Hovdelien, Olav (International Journal of Inclusive Education;18(11), Journal article; Peer reviewed, 2014-01-17)
   In Norway, 9 out of 10 children between the ages of one and five participate in an educational formation programme which, despite around half of the kindergartens being privately owned, is regulated by a common law and ...
  • Plikten til å gripe inn når en kollega krenker et barn 

   Lilledrange, Miriam Celine (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven dreier seg om barnehagelæreres forståelse av begrepet krenkelse og plikten til å gripe inn når en kollega krenker et barn. Bakgrunnen for valg av problemstilling er endringer i barnehageloven som trer ...
  • Post-Secular Consensus? On the Munich-dialogue between Jürgen Habermas and Joseph Ratzinger 

   Hovdelien, Olav (Australian e-Journal of Theology;18 (2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Joseph Cardinal Ratzinger and Jürgen Habermas met in Munich on the 19th of January 2004 to discuss the topic "The Pre-political Moral Foundations of a Free State." However, in the aftermath of the papers, another and more ...
  • Rekruttering av pedagogiske ledere i FUS-barnehager - En kvalitativ undersøkelse av hva daglige ledere vektlegger i en rekrutteringsprosess og hvilke tiltak som kan videreutvikle denne prosessen 

   Dokkedal, John Gunnar (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven er skrevet som et avsluttende prosjekt i utdanningen Masterstudium i barnehagekunnskap, studieretning barnehageledelse, ved OsloMet. Jeg har tatt for meg hva et utvalg daglige ledere i barnehagekjeden ...
  • Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen 

   Hovdelien, Olav (Prismet;Årgang 68, hefte 3, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I april 2017 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I denne artikkelen undersøkes hvilke føringer som legges til grunn for religions- og livssynsfeltet i den nye ...
  • Religious Education in Secularist Kindergartens? Pedagogical Leaders on Religion in Norwegian ECEC 

   Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (Religions;Volume 13 / Issue 3, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-26)
   According to the legal framework, religion forms a certain part of Norwegian early childhood education in publicly owned kindergartens. As the only Scandinavian country where this is the case, the object clause (statement ...
  • The Roman Catholic Church of Norway and migration challenges 

   Hovdelien, Olav (International Journal for the Study of the Christian Church;Volume 19, 2019 - Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2019-03-11)
   Ever since its re-establishment in Norway in 1843, the Roman Catholic Church has grown steadily. The church has now a total membership of approximately 150,000 (1 January 2017). The reason for the latest, and certainly ...
  • The Roman Catholic Church of Norway and migration challenges 

   Hovdelien, Olav (International Journal for the Study of the Christian Church;Volume 19, 2019 - Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2019-03-11)
   Ever since its re-establishment in Norway in 1843, the Roman Catholic Church has grown steadily. The church has now a total membership of approximately 150,000 (1 January 2017). The reason for the latest, and certainly ...