• Arv og miljø i stadig endring 

   Holth, Per (Chronicle, 2010)
   I Brage finner du siste tekst-versjon (postprint) av artikkelen. Forlagets versjon finner du på forskning.no
  • Behandling basert på kunnskap 

   Holth, Per (Chronicle, 2009)
   I løpet av de siste ukene har TV2 vist to programmer i serien Dokument2 om behandling som påstås å ha oppsiktsvekkende resultater, men som likevel ikke tilbys i særlig utstrekning i Norge. Det første (vist 21/10-09) omhandlet ...
  • Blocking of Stimulus Control and Conditioned Reinforcement 

   Vandbakk, Monica; Olaff, Heidi Skorge; Holth, Per (Psychological Record;, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-31)
   Stimuli with no specific biological relevance for the organism can acquire multiple functions through conditioning procedures. Conditioning procedures involving compound stimuli sometimes result in blocking, related to the ...
  • Blocking of Stimulus Control in Children with Autism 

   Olaff, Heidi Skorge; Vandbakk, Monica; Holth, Per (The Psychological Record;Volume 72, issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The present study aimed to investigate the blocking of stimulus control in three children with autism. We used a go/no-go procedure in a standard blocking paradigm. In Phase 1, we established one of two sounds or colored ...
  • Cellphone use while driving – a behavioral economic perspective 

   Sæterlien, Eskil Johnsrud (MALKS;2018, Master thesis, 2018)
   From a behavioral economic perspective, texting while driving involves a trade-off between immediate and delayed outcomes. It is showed behaviorally as a preference for smaller immediate rewards over larger delayed rewards. ...
  • Conditioned Reinforcement: the Effectiveness of Stimulus—Stimulus Pairing and Operant Discrimination Procedures 

   Vandbakk, Monica; Olaff, Heidi Skorge; Holth, Per (The Psychological Record;, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-12)
   The purpose of the present experiment was to evaluate which method, stimulus – stimulus pairing or operant discrimination training, establishes neutral stimuli as more effective conditioned reinforcers, and to explore ...
  • Contingency Management som metode for å øke returandelen av brukte kanyler på rusinstitusjon 

   Wehn, Vilde Ericha (MALKS;2021, Master thesis, 2021)
   Kontrollerte studier har vist at formidlingen av positive forsterkere kan bidra til å redusere rusbruk og problematisk rusrelatert atferd. Contingency management (CM) er en behandlingsmetode som benytter positive forsterkere ...
  • The Creative Porpoise Revisited 

   Holth, Per (European Journal of Behavior Analysis;13 (1), Academic article, 2012)
   The sources of novel behavior and behavioral variability is an important issue in behavior analysis for theoretical as well as for practical reasons. "The Creative Porpoise" study by Pryor, Haag, and O`Reilly from 1969 has ...
  • A critical review of the support for variability as an operant dimension 

   Nergaard, Siv Kristin; Holth, Per (Perspectives on Behavior Science;43 (3), Journal article; Peer reviewed, 2020-07-27)
   There is abundant evidence that behavioral variability is more predominant when reinforcement is contingent on it than when it is not, and the interpretation of direct reinforcement of variability suggested by Page and ...
  • Different discrimination procedures and affecting variablesd 

   Heggen, Marie Therese (MALKS;2018, Master thesis, 2018)
   Discrimination is a wide field of research comprised of both smaller and larger research areas, such as sensory discrimination, concept formation, and discrimination learning. Discrimination can be defined as learning to ...
  • Effekten av feedback for å redusere bekreftelsestendenser og fremme læring 

   Julsrud, Ingeborg Kristine (MALKS;2022, Master thesis, 2022)
   Formålet med denne studien var å vise hvilken effekt ulik feedback kan ha på seleksjonsmønstre som viser bekreftelsestendenser. Det ble i den forbindelse vurdert både forsinket og umiddelbar feedback i forsøk på å redusere ...
  • Effekten av tilbakemeldinger for å redusere bekreftelsestendensen 

   Loe, Svein Kevin (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne studien var å undersøke effekten av tilbakemeldinger for å redusere bekreftelsestendensen hos deltakere. Studien ble gjennomført ved å eksponere to grupper for samme treningstiltak i forskjellig rekkefølge. ...
  • The emergence of bidirectional naming through sequential operant instruction following the establishment of conditioned social reinforcers 

   Olaff, Heidi Skorge; Holth, Per (The Analysis of Verbal Behavior;36, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Bidirectional naming (BiN) is the integration of speaker and listener responses, reinforced by social consequences. Unfortunately, these consequences often do not function as reinforcers for behavior in children with autism. ...
  • Evidensbasert rusbehandling samt atferdsanalytiske begreper og prinsipper: artikkel 1 

   Persson, Linda My (Master thesis, 2011)
   Multisystemisk terapi (MST) er en evidensbasert behandlingsform hvor familie og nærmiljø rundt ungdommen involveres i behandlingen. Læringsbasert rusbehandling (LBR) er også evidensbasert og bygger på operante læringsprinsipper, ...
  • Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd 

   Holth, Per (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;39 (2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Fellesoppmerksomhet innebærer en synkronisering av oppmerksomhet hos to eller flere individer mot noe i omgivelsene. Forskning på dette feltet startet innenfor kognitiv utviklingspsykologi på 1970-tallet. Denne forskningen ...
  • Levels of Selection: A Place for Cultural Selection. 

   Holth, Per (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Skinner discussed the principle of “selection by consequences” as a causal mode at three different levels: (i) phylogeny, (ii) ontogeny, and (iii) culture. After many decades of vigorous resistance, following the ...
  • Læringsbasert rusbehandling 

   Holth, Per (Tidsskrift for Norsk psykologforening, Peer reviewed; Journal article, 2008)
   Learning-based treatment of alcohol and drug abuse Scientific evidence supports the conclusion that reinforcement is crucial in the development and maintenance of substance abuse,as well as its remission. This article reviews ...
  • Man tror det man vil tro: Treningstiltak for å redusere bekreftelsestendensen 

   Steen, Kristine Sofie (MALKS;2022, Master thesis, 2022)
   Formålet med denne empiriske studien var å undersøke hvorvidt bekreftelsestendensen ble redusert gjennom trening med meningsfulle seleksjonsoppgaver uten og med tilbakemelding, og om en eventuell effekt var overførbar til ...
  • Mors smil som forsterker for atferd hos spedbarn 

   Asprusten, Kjetil (MALKS;2014, Master thesis, 2014)
   From a behavior analytic viewpoint, the human smile is considered to be a conditioned reinforcer because it`s correlated with unconditioned reinforcers like feeding and fondling. However, it`s possible that some aspects ...
  • Motstand mot ekstinksjon etter kontinuerlig og intermitterende forsterkning, artikkel 1. Motstand mot ekstinksjon etter kombinasjoner av kontinuerlig og intermitterende forsterkning, artikkel 2 

   Tellefsen, Fredrik Hollerud (MALKS;2013, Master thesis, 2013)
   Many behavioral studies have been devoted to research on resistance to extinction. Research has found that behavior reinforced on an intermittent schedule is likely to be more resistant to extinction than behavior reinforced ...