• Arbeidsmiljø i skole og barnehage, en bibliografi for perioden 1995 - 2006 

   Holte, Hilde H.; Grimsmo, Asbjørn (AFI Notat 2006:5, Report, 2006)
   Nordisk litteratur om arbeidsmiljø i skole og barnehage i perioden 1995-2006 ble identifisert gjennom søk i de nordiske biblioteksdatabasene. Aktuelle studier ble vurdert i forhold til denne bibliografien med utgangspunkt ...
  • Kvinners holdninger til tidligpensjonering 

   Holte, Hilde H.; Hilsen, Anne Inga (AFI Notat 2010:7, Report, 2010)
   Denne rapporten bygger på en undersøkelse gjennomført blant 1000 yrkesaktive kvinner 50-70 år om hva som påvirker deres ønskede pensjoneringstidspunkt. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra LO, som oppfølging i et større ...