• Kritisk tenkning i demokratiopplæringen 

      Hognestad, Therese (Bachelor thesis, 2018-04)
      Formålene om kritisk tenkning og demokrati er begge sentrale i læreplanen, men læreplanen definerer dem ikke som begreper. Her undersøker jeg sammenhengen mellom de to begrepene, og forsøker å operasjonalisere dem gjennom ...