• Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn våren 2021 

      Holm Ingelsrud, Mari; Hoff Bernstrøm, Vilde (FoU-resultat;2021:04, Working paper, 2021-05-28)
      Dette er en kartlegging av omfang, utvikling og kjennetegn ved hjemmekontor. Arbeidet baserer seg på spørreskjemadata samlet inn fra 5038 arbeidstakere i februar og mars 2021. Andelen med mulighet for hjemmekontor økte ...