• Eksplisitt begrepsundervisning i naturfag 

      Hestholm, Anders (SKUT;2019, Master thesis, 2019)
      Motivasjonen bak denne studien har vært å undersøke nytten av å dedikere tid til eksplisitt arbeid med begreper på grunnskolen. Det er i denne studien tatt utgangspunkt i begrepet system. Naturfaget har et eget språk. ...