• Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking 

   Opheim, Helene Margrethe Storebø; Furuseth, May-Tove; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hjeltnes, Bjarne; Hessevaagbakke, Elisabeth (Bioingeniøren;Nummer 6 • 2021 • Årgang 56, Peer reviewed; Journal article, 2021-08-20)
   Introduksjon: Fokus i artikkelen er hva bioingeniørstudenter erfarer og vektlegger som medstudentveiledere i venøs blodprøvetaking for sykepleierstudenter. Metode: Kvalitativ metode med fokusgruppeintervju og skriftlig ...
  • Enhancing students learning experiences in nursing programmes: An integrated review 

   Torbjørnsen, Astrid; Hessevaagbakke, Elisabeth; Grov, Ellen Karine; Bjørnnes, Ann Kristin (Nurse Education in Practice;volume 52, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-23)
   Nursing as a profession is both fragmented and complex. The education setting is demanding, and prepared students are more clinically and academically robust. Therefore, nursing programmes should implement high-quality ...