• Body Mass Index Is Associated with Impaired Semen Characteristics and Reduced Levels of Anti-Müllerian Hormone across a Wide Weight Range 

   Andersen, Jorunn Marie; Herning, Hilde; Aschim, Elin L.; Hjelmesæth, Jøran; Mala, Tom; Hanevik, Hans Ivar; Bungum, Mona; Haugen, Trine B.; Witczak, Oliwia (PloS one;10(6), Journal article; Peer reviewed, 2015-06-12)
   There is still controversy as to how body mass index (BMI) affects male reproduction. We investigated how BMI is associated with semen quality and reproductive hormones in 166 men, including 38 severely obese men. Standard ...
  • Karakterisering av NK-reseptorer og kjemokinreseptorer i αβ NKT-celler og γδ NKT-celler 

   Herning, Hilde (Master thesis, 2009-05)
   NKT (Natural Killer T) celler er en undergruppe av T-celler som har egenskaper til felles med både NK (Natural Killer)-celler og konvensjonelle T-celler. De uttrykker både T-cellereseptor (TCR) og NK-cellemarkører. ...
  • Sædanalysen 

   Witczak, Oliwia; Evensen, Herman Sebastian Folkestad; Andersen, Jorunn Marie; Herning, Hilde; Haugen, Trine B. (Academic article, 2017)
   Bakgrunn: Sædanalysen er et viktig verktøy i utredningen av ufrivillig barnløshet. Standard sædanalyse inkluderer spermiekonsentrasjon, totalt antall spermier, spermiemotilitet og spermiemorfologi. Analysen er basert på ...