• Lærerens arbeid for å fremme elevers lesemotivasjon 

      Hermansen, Marte Aleksandra (SKUT;2019, Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven er en del av min mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i begynneropplæring ved OsloMet – Storbyuniversitet. Masteravhandlingen handler om leseopplæring og motivasjon på 1. trinn i ...