• Fjernledelse i Statens vegvesen 

   Bjørnholt, Margunn; Heen, Hanne (AFI Notat 2007:1, Report, 2007)
   I 2003 ble det foretatt en omfattende omorganisering av Statens vegvesen. Produksjonsdelen ble skilt ut i et eget selskap, og den delen som forble statlig gjennomgikk store organisatoriske endringer. Omorganiseringen innebar ...
  • Hvorfor slutter ledere i Statens vegvesen? 

   Heen, Hanne; Bjørnholt, Margunn (AFI Notat 2008:14, Report, 2008)
   Notatet diskuterer årsakene til at ledere i Statens vegvesen har sluttet. En tidligere undersøkelse viste at kvinnelige ledere i mindre grad enn mannlige så seg som ledere i etaten om fem år. For å oppnå en målsetting på ...
  • Journalistisk kvalitet – hvilken rolle spiller arbeidsmiljøet i redaksjonen? 

   Grimsmo, Asbjørn; Heen, Hanne (AFI Rapport 2014:12, Research report, 2014)
   I denne rapporten, finansiert av Rådet for anvendt medieforskning, drøfter vi begrepene virksom­hetens sosiale kapital og journalistisk kvalitet. Vi bruker Journalistundersøkelsen 2012 til å lage et mål for redaksjonenes ...
  • Journalistundersøkelsen 2012 

   Grimsmo, Asbjørn; Heen, Hanne (AFI FoU-resultat, Research report, 2013)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjort systematiske arbeidsmiljøundersøkelser blant journalister omkring hvert 10. år siden 1978, og undersøkelsen som rapporteres her, er den siste i rekken så langt.
  • Journalistundersøkelsen 2012 

   Grimsmo, Asbjørn; Heen, Hanne (AFI FoU-resultat, Research report, 2013)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjort systematiske arbeidsmiljøundersøkelser blant journalister omkring hvert 10. år siden 1978, og undersøkelsen som rapporteres her, er den siste i rekken så langt.
  • Mellom familiens og Forsvarets krav 

   Heen, Hanne; Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (AFI-rapport;2023:01, Report, 2023-01-17)
   Dette er tredje gang AFI kartlegger og analyserer situasjonen blant forsvarsansatte og deres partnere med hensyn til hvordan de kombinerer arbeid og samliv. Helt siden slutten av 1990-tallet har Forsvaret erkjent at dette ...
  • NORAD - en lærende organisasjon? 

   Heen, Hanne; Johansen, Grethe Moen; Sørhaug, Hans Christian (AFI Rapport, Research report, 1998)
  • Samliv i Forsvaret 

   Heen, Hanne; Halrynjo, Sigtona (AFI Rapport 2006:5, Report, 2006)
   Den foreliggende rapporten er et resultat av en undersøkelse om forholdet mellom familie og arbeid i befalsfamilier. Hensikten med undersøkelsen har vært å skaffe et bedre grunnlag for videreutvikling av familiepolitikken ...
  • Samliv i Forsvaret 2011 

   Heen, Hanne (AFI Rapport 2012:3, Research report, 2012)
   Den foreliggende rapport er et resultat av en undersøkelse om forholdet mellom arbeid og familie i norske befalsfamilier. En tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2006, og formålet med begge undersøkelsene har vært å skaffe ...
  • Samliv i Forsvaret 2011 

   Heen, Hanne (AFI Rapport 2012:3, Research report, 2012)
   Den foreliggende rapport er et resultat av en undersøkelse om forholdet mellom arbeid og familie i norske befalsfamilier. En tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2006, og formålet med begge undersøkelsene har vært å skaffe ...
  • Seniorpolitikk – virker virkemidlene? 

   Hilsen, Anne Inga; Salomon, Robert; Heen, Hanne; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Rusnes, Ingrid; Skarpaas, Ingebjørg; Ødemark, Guro (AFI Rapport 2010:4, Report, 2010)
   Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Hovedproblemstilling i prosjektet er: Hvorfor og hvordan bidrar ulike seniorpolitiske tiltak til å forlenge yrkesdeltakelsen til seniorer i ulike ...