• Bruk av tolk i barnevernet 

      Haziri, Blerta (Master thesis, 2021)
      Denne masteroppgaven handler om hvilke erfaringer barnevernansatte har med bruk av tolk. Antall barn med innvandrerbakgrunn som har barneverntiltak har økt de siste årene. Dette har ført til at behovet for bruk av tolk har ...