• Cultural Selection: Theoretical Aspects and an Empirical Study 

   Haukaas, Eivind (Master thesis, 2010)
   The first article of this thesis seeks empirical evidence supporting cultural selection. Select works included are written by scholars from a wide range of academic fields. Analyzing the articles utilizing the theoretical ...
  • Kulturell seleksjon og metakontingens 

   Haukaas, Eivind (MALKS;2013, Master thesis, 2013)
   Seleksjon som forklaring på endring benyttes både for å forklare endring av en art, individenes adferd og kulturer. Bestanddeler og endring innen kulturer er gjenstand for diskusjoner. Innen behaviorismen finnes det ...