• Nedsatt livskvalitet og oral funksjon etter hjerneslag. En kvalitativ studie 

   Haugen, Hilde Kjærnet; Myhrer, Trude; Willumsen, Tiril (Sykepleien Forskning;, Journal article; Peer reviewed, 2019-04-07)
   Bakgrunn: Det foreligger sparsomt med informasjon om oral helse etter hjerneslag i Norge. Lammelser og nedsatt motorikk, tygge- og svelgefunksjon gjør at pasienten ikke merker mangelfull munnhygiene eller klarer å utføre ...
  • Rekruttering til tannteknikerstudiet : yrkessosialisering eller frafall 

   Haugen, Hilde Kjærnet (Master thesis, 2009)
   Utgangspunktet for denne mastergradsoppgaven var min undring knyttet til rekruttering og frafall av tannteknikerstudenter. Som lærer på tannteknikerutdanningen ved høgskolen i Oslo har jeg de senere år sett et økende fokus ...
  • Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag 

   Myhrer, Trude; Haugen, Hilde Kjærnet; Willumsen, Turid; Bergland, Turid (Sykepleien forskning;9(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bakgrunn: Mennesker som har erfart hjerneslag antas oppleve økte orale problemer som følge av lammelser i ansikt, munn, tunge, og redusert førlighet til å betjene spisebestikk og tannbørste. Det er mangelfullt med forskning ...
  • Utviklingen av tannteknisk produksjon i Norge 

   Haugen, Hilde Kjærnet; Myhrer, Trude; Haugli, Ketil Hegerstrøm; El-Homsi, Fadi (Den norske tannlegeforenings tidende;130(8), Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Tannteknikerutdanningen ved OsloMet gjennomførte våren 2018 en markedsundersøkelse blant alle tanntekniske virksomheter registrert i Norge. Formålet med den nettbaserte spørreundersøkelsen var å kartlegge bedriftsstruktur, ...