• Å stole på andre - Ei kvantitativ studie av sosial tillit 

      Haugarvoll, Geir (Master thesis, 2017)
      Innleiing: Oppgåva undersøker korleis ulike demografiske variablar kan ha samanheng med sosial tillit, og analyserer desse tilhøva i lys av teoriar om sosial kapital. Metode: Utvalet besto av 1435 respondentar i Norge. ...