• Voldsutsatte menn i rusmiljøet 

      Haug, Maria Therese (Master thesis, 2023)
      Vold i et samfunn er et demokratisk-, menneskeretts-, og likestillingsproblem, og konsekvensene for de som blir rammet kan være alvorlige. Menn med et rusproblem som i tillegg er utsatt for vold møter en rekke sammensatte ...