• Entreprenørdreven samarbeidsinnovasjon 

      Hansen, Rikke; Opsahl, Anine M. (Master thesis, 2022)
      Det norske samfunnet er avhengig av innovative løsninger i møte med komplekse problemer. I den forbindelse har digitalisering stor betydning. Formålet med denne masteravhandlingen har derfor vært å ta for oss to teoretiske ...