• Faktorer som bidrar til reduksjon av sykefravær. Artikkel 1 

      Halvorsen, Jesper (MALKS;2016, Master thesis, 2016)
      Grunnet et økende sykefravær, flere i uføretrygd og tidlig pensjonsalder er de økonomiske utgiftene økende, mens produksjon og tilgang på arbeidskraft er synkende. Denne problemstillingen er gjeldene for det norske samfunn ...