• Additiv fargeblanding i GIMP 

   Haakonsen, Peter (Master thesis, 2012)
   Hovedfokuset i denne masteroppgaven er hvordan prinsippene for additiv fargeblanding kan benyttes aktivt i digital bildebehandling. Min innfallsvinkel til problemområdet er relasjonen mellom lysets primærfarger rødt, grønt ...
  • CHALLENGING THE AUDITORIUM. HOW TO FLIP A CLASSROOM IN A ROOM THAT CANNOT BE FLIPPED? 

   Hagerup, Nina; Giannoumis, G. Anthony; Haakonsen, Peter; Øyan, Petter (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   For many students, the auditorium is the room that most embodies Higher Education. However, recent studies and developments in teaching methodologies in higher education, such as blended learning and the flipped ...
  • E-textiles: An interdisciplinary approach. Problem solving in an educational context 

   Strand, Kari Saasen; Haakonsen, Peter; Fauske, Laila Belinda (FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Vol 13 Nr 6 (2020): Utdanning for ny praksis - teknologi, design og bærekraft på tvers I. Temanummer, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-31)
   This article aims to shed light on e-textiles as a fusion of different skills. The empirical starting point is a workshop on e-textiles offered to a group of teachers attending a continuing education course in art and ...
  • Kunst og digital fabrikasjon: Muligheter og begrensninger for kunstnerisk utvikling i skaperverksteder 

   Lindmoen, Stian (MEST;2020, Master thesis, 2020)
   Masteravhandlingen er et resultat av min inntreden i skaperbevegelsen, og kan sees som en forlengelse av min bacheloravhandling om «rapid prototyping» i kunstneriske prosesser. Fra tiden som studentmentor ved OsloMet ...
  • Learning to create images with computer code 

   Haakonsen, Peter; Fauske, Laila Belinda (FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Vol 14 Nr. 4 (2021): Norwegian papers from the the Academy for Design Innovation Management Conference – ADIM 2019. Special Issue /, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-29)
   Programming is becoming a part of the school curricula in Norway both in lower and upper secondary education – this includes subjects such as art, design and craft. What can programming contribute to the learning processes ...
  • Lyd som materiale i Kunst og håndverk 

   Midtbø, Astrid Fredrickson (MEST;2022, Master thesis, 2022)
   Målet for avhandlingen er å finne ut mer om hva lyd er, hvordan den kan lages, hva den kan bety og hvordan lyd kan benyttes didaktisk i Kunst og håndverk. Gjennom dette utforskes det om arbeid med lyd og lydkunst kan være ...
  • Optiske Illusjoner En studie av optiske og tvetydige illusjoner 

   Sukkestad, Liv Irene (Master thesis, 2016)
   Dette masterprosjektet har til hensikt å øke bevisstheten om optiske illusjoner i estetiske fag, med den følgende todelte problemstillingen: 1. Hvordan kan en bevisst oppbygging av komposisjon i et bilde skape en tilsiktet ...
  • Profileringsdesigner: En masteroppgave om rekruttering til yrket fra videregående skole. 

   Østvold, Mari Korsgård (MEST;2022, Master thesis, 2022)
   Profileringsdesigner er en relativt ny yrkestittel på et eldgammelt yrke. I Norge har yrkestittelen vært skiltmaler, som seinere ble endret til skiltmaker når malerpenselen ikke lenger var det mest brukte redskapet. Dagens ...
  • Programmering i Kunst og håndverk 2018-2022 : Utviklingen av pseudokodemodellen. 

   Haakonsen, Peter (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Helt siden det tidlig i 2018 ble kjent at programmering skulle bli en del av Kunst og håndverk i kommende læreplaner, startet jeg å holde korte kurs i programmering for faglærerstudenter i design, kunst og hånd- verk. ...
  • Programmering i Kunst og håndverk: Hvorfor programmere i Kunst og håndverk på grunnskolen? 

   Hoebeke, Stephanie (MEST;2019, Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven ble basert på en pågående diskusjon om programmeringen i den norske grunnskolen. I skolepolitiske debatter angående fagfornyelsen som forventes å iverksettes i 2020, har programmering ofte vært knyttet ...
  • Programming as a New Creative Material in Art and Design Education 

   Hoebeke, Stephanie; Strand, Ingri; Haakonsen, Peter (Techne Series;Vol 28 Nr 2 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-04-26)
   The purpose of this study was to look at whether programming should be introduced as a new material in Art and crafts education in Norway. Programming has here been linked to creative coding, where it is classified as a ...
  • Tekstilaktivitet anno 1960 i lys av ansvarlig kreativitet Mellom skapende krefter og virkelighetsnære oppdrag 

   Fauske, Laila Belinda; Haakonsen, Peter (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I 1960 ble håndarbeid, sløyd og tegning slått sammen til faget forming i Norge. Hovedmålet for faget var å kultivere skapende krefter og estetisk følsomhet. Mens forming har blitt beskrevet som et individfrigjøringsprosjekt, ...