• Hverdagsrehabilitering - med eller uten audiograf i staben? 

      Høvik, Maj Brit (MAREH;2018, Master thesis, 2018)
      Bakgrunn: Hørselstap er en utbredt tilstand og prevalensen øker med alder. I aldersgruppen over 65 år har 62 prosent et hørselstap. Rehabiliteringen av hørselshemmede har lenge blitt sett på som dårlig organisert og ...