• Trearbeid - Mellom læreplan og praksis 

      Høiby, Nina (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven har fokus på lærernes prioritering av trearbeid i kunst og håndverks-faget i grunnskolen. Målet med oppgaven er å belyse faginnhold og undervisningspraksis, samt mulige sammenhenger mellom LK06 og ...