• Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 

   Løvgren, Mette; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas (NOVA Rapport;2, Report, 2022)
   Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen i 2020. ’ Temaene i undersøkelsen er uro og utsatthet for lovbrudd med personofre, slik som tyveri, vold, hatkriminalitet ...
  • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020. Teknisk rapport 

   Høgestøl, Asle; Skjervheim, Øivind (NOVA-Notat;3: 2022, Report, 2022)
   Dette notatet er en teknisk beskrivelse av Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 som ble gitt ut som NOVA-rapport 2/22.