• Facility Management - Tidlig involvering i byggeprosjekt 

      Øverby, Robin; Gyllengahm, Jesper (Bachelor thesis, 2017-05)
      Denne rapporten har sin opprinnelse i en refleksjon omkring hvilke fordeler involvering av Facility Management i tidligfase av byggeprosjekter kan gi. Vi har gjennom studiets gang fått inntrykk av at Facility Management ...