• Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum 

      Wathne, Christin Thea; Talberg, Niri; Gundhus, Helene O. I. (AFI Rapport;01/2019, Research report, 2019-04)
      Dette prosjektet utforsker den pågående politireformens konsekvenser for de ansatte i politiet, politiets relasjon til publikum og endringer i politiets samfunnsmessige betydning. Prosjektet bygger videre på foreliggende ...