• Frivillig vern av skog 

      Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Harvold, Kjell (Samarbeidsrapport NIBR/NINA 2010, Rapport, 2010)
      Siden 2003 er nesten alle nye prosesser for vern av skog på privat grunn gjennomført som frivilling vern ved at skogeier(e) tilbyr områder for vern. Evalueringen viser at frivillig vern har redusert konfliktnivået i skogvern ...