• Læringsmiljø og romanlesing på elektrofag 

      Gulliksen, Tom Erik (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven tar for seg et utvalg av gutter på elektrofag som blir bedt om å lese to romaner og prate om handlingen i bøkene underveis i lesingen. Sammen med elevene leser også norsklærerne og yrkesfaglærerne de ...